บริษัท เอมมิเนนซ์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์อย่างเป็นทางการของ บริษัทไทยซอฟแวร์เอนเตอร์ไพร์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้ ห้างร้าน ร้านค้า หรือบริษัท ที่มีพนักงานเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตขององค์กร การใช้ระบบการจัดการแบบเดิมๆ โดยใช้บุคคลบันทึกข้อมูล และใช้โปรแกรมพื้นฐานในการจัดการเรื่อง เงินเดือน ภาษี เป็นเรื่องที่จะยุ่งยาก และผิดพลาดบ่อยครั้ง       

           ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของเรา จะเป็นตัวช่วยที่ถูกต้อง ที่เข้ามาจัดการปัญหาดังกล่าวให้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป รวมถึงเรายังมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถจัดการเรื่องการลาและสลิปเงินเดือน ด้วยระบบออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนด้านงานเอกสาร รวมถึงการรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงานเพิ่มมากขี้นด้วย